آپلود عکس


لطفا قبل از آپلود عکس در سایت  ثبت نام کنید و مشخصات مورد نیاز برای ثبت سفارش را کامل کنید.

بعد از ثبت نام امکان پیگیری سفارش نقاشی برای شما فراهم می شود.
  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
> لطفا مطالب مورد نیاز برای ارسال عکس را مطالعه کنید.
> عکس با کیفیت مناسب انتخاب کنید و از این قسمت ارسال کنید.
آپلود عکس را انتخاب کنید.
آپلود عکس دوم را انتخاب کنید.

می توانید عکس دوم ارسال کنید. تا ما یکی از عکس های شما را برای نقاشی انتخاب کنیم.

اگر نیاز به توضیحات است می توانید در این قسمت بنویسید. را بنویسید. اگر نیاز به توضیحات است می توانید در این قسمت بنویسید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. اگر نیاز به توضیحات است می توانید در این قسمت بنویسید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...