Decoration series1


دکوراسیون تابلوهای نقاشی آبرنگ  (سری اول)

در این قسمت تعدادی از تابلو های نقاشی آبرنگ در ابعاد مختلف و ترکیب رنگی  های مناسب انتخاب شده است تا شما بهتر و راحت تر تابلو دکوراسیون مورد نظر خود را انتخاب کنید.
در این دکوراسیون از رنگ های ترجیحا سرد استفاده شده است. مناسب برای فضای پذیرایی و لابی است. در قسمت بالا از نقاشی "کاخ تابستانی مجــموعه سعد آباد" استفاده شده که یکی از معماری های زیبا را به نمایش می گذارد. از نقاشی آبرنگ "مجموعه ایتالیا" که فضای بارانی و تردد انتزاعی را نشان می دهد. ترکیب رنگی بسیار جذاب برای دکوراسیون داخلی؛ دو نقاشی دیگر از دو منظره متفاوت با ابعاد متفاوت که زیبایی این دکوراسیون را تکمیل می کنند؛ دو تابلو Text هم در این دکوراسیون دیوار انتخاب شده است.


 تعداد 4 تابلو نقاشی و 2 تابلو text