سبک رمانیسم

سبک رمانیسم

نام جنبش هنری است که در اواخر سده ی هجده و اوایل سده ی نوزدهم میلادی شکل  گرفت. و در معنای عام، به دوره هایی اطلاق می شود که کیفیت های عاطفی و  تخیلی در هنر و زندگی مورد تاکید قرار می گیرند. دوره ی اوج این جنبش بین  سال های 1790تا 1840 بود و در اصل انگلستان، زادگاه این شیوه بود.

مضمون های شاخص هنر رمانتیک عبارت بودند از : عشق به منظره های بکر طبیعی و  امور رمز آمیز غریب در هر هیئت و ظاهری، غم غربت درباره ی دوران گذشته،  اشتیاق پرشور به نیروهای لگام گسیخته، تمایل شدید به آزادی و... ( واژه ی  رمانتیک در لغت به معنای خیالی، افسانه وار و واهی است)
در همین معنا رمانتیسم چون یک روش هنریِ متضاد با کلاسیسیسم و رئالیسم  دانسته می شود. رمانتی سیسم اصطلاحی است که در تاریخ هنرهای نوین نمی توان  آن را کنار گذاشت، این اصطلاح را اواخر قرن هجدهم، ابتدا منتقدین آلمانی  برای تفکیک خصوصیات هنری "مدرن" از خصوصیات "کلاسیک" به کار بردند.رمانتی سیسم به قدری جلوه ها و نمودهای متنوعی دارد که ذکر یک توصیف واحد  برای آن غیر ممکن است. اما موضوع اصلی آن اعتقاد به ارزش تجربه ی شخصی و  فردی است، در واقع رمانتیسم واکنشی بود در مقابل خردگرایی عصر روشنگری و  نظم سبک کلاسیک. واژه ی رمانتیک از واژه ی فرانسوی " رُمانس" - به معنای  داستان تخیلی قرون وسطایی که به زبان های لاتینی نوشته می شد - مشتق شده  است.


و در اصطلاح تاریخ هنر و نقد هنری به کاربرد صور به صورت غیر صحیح،  نااستوار، غیر منطقی، شخصی و بیانگر در هر اثر هنری اشاره دارد (در نقطه ی  مقابلِ گرایش به صور صریح، استوار، منطقی، غیر شخصی، و دارای تناسب آثار  کلاسیک).
هنر رمانتیک از اصول و قواعد معین زیبایی صوری پیروی نمی کند، ولی همچون  هنر کلاسیک گرا، بیشتر به مفاهیم آرمانی می پردازد تا امور واقعی."نمایش  هیجان طوفانی و طبیعت سرکش" که از جمله علایق رومانتی سیسم بود، نیاز به  شیوه ای "پر از حرکت و رنگ" داشت. و برای متقاعد کردن بیننده، باید نحوه ی  ارائه ی اثر تا حد امکان "واقعگرایانه" باشد.رومانتیست ها تمایل به  طبیعت گرایی و واقعگرایی داشتند، نمونه از از این واقعگرایی در پیکره ی یکی  از شخصیت های داستان "سه تفنگدار "اثر دوما که توسط" گوستاو کوربه  gustavecourbet (نقاش و پیکره ساز فرانسوی) ساخته شده بود را می توان  مشاهده کرد.رمانتیسم، بیشتر گرایش ذهنی ارائه می دهد تا مجموعه ای از روش های سبک  شناسانه و بیشتر با بیان ایده ای مرتبط است که منشاء در قالب سخن دارد تا  قالب بصری. به همین دلیل رومانتیسم خود را با سهولت بیشتری در موسیقی و  ادبیات بیان می کند تا هنرهای بصری.زیرا مفهوم لایتناهی و تعالی، مفهوم  نیرو هایی که فراتر از مرزهای خرد می روند، ضرورتا باید مبهم باشند، یعنی  بیشتر مصداق ذهنی داشته باشند تا محسوس به آن صورت که در نقاشی و مجسمه  سازی مشهود است.

گرچه هیچ سبک و مکتب رمانتیکی در معماری وجود ندارد، اما احیا مجدد سبک  گوتیک، بویژه در مراحل آغازین آن جنبه ای از رمانتیسم محسوب می شود.نقاشی در قرن نوزدهم شدیدا از روح رومانتی سیسم تاثیر پذیرفته بود، در آغاز سبک جدید"فرانسیسکو  گویا" نقاش بزرگ اسپانیایی را می بینیم با تابلوی معروفش" سوم ماه مه (The  Third of May) که به قول خودش، سه استاد داشت: ولاسکوئز، رامبراند و  طبیعت! (گویا یک شخصیت انتقالی است که در هیچ رده ی معینی طبقه بندی نمی  شود و چند گرایش هنری را به هم ربط می دهد) نمونه ای از اغراق های احساسی  را در تابلوی "سوم ماه مه" می بینیم. در این تابلو، گویا برای نمایش عناد،  نفرت و وحشت، حالت ها و حرکات پیکره ها را به نحو شگفت آوری اغراق آمیز  کرده است.

نقاش رومانتیک دیگر "اوژن دلاکروا" Delacroix است.


در تابلوی پاگا نی نی که تصویر یک موسیقیدان و نوازنده ی معروف آن زمان  است، کوشیده که جوهر درونی موضوع را نمایش بدهد، به عوض تصویر کردن شخص  پاگانی نی کوشیده است که تصویرِ موسیقی او را و به عبارت بهتر "حقیقت ذهنی  وی" را ارائه کند.رمانتیسم ادبی:توده ی پیشرفته ی  سده نوزده اروپا دیگر نمی‏توانست سنت ‏های ملوك‏الطوایفی (فئودالیسم) و  كلاسیسیسم را گردن نهد. از این رو به نویسندگان و هنرمندانی نیاز داشت كه  به دلخواه خویشتن و پندارهای بی‏بندوبار خود قلم بدست گیرند.این نهضت  از میانه‏های سده هجده اوج گرفت و بالا رفت، تا جائیكه اواخر این سده و  سرتاسر سده نوزده، جهان هنر و ادب و اندیشه را جولانگاه خویشتن ساخت.  «نوامیس» از سروده‏های رمانتیك بدین گونه یاد می‏نماید: «هنری است كه همه  چیز را به شیوه ی دل ‏انگیزی شگفت ‏آور می‏سازد، هنری كه همه چیز را در  فاصله‏های دور قرار می‏دهد بی آنكه از رنگ آشنا و دل‏ فریب آن‏ ها بكاهد.»
رمانتیك‏ها  به رویاها و اندیشه‏های خود بیش از هر انگیزه طبیعی و غیر طبیعی دیگر پروا  داشتند و آنچه می‏سرودند و می‏نوشتند جلوه ‏هایی از جهان ناشناخته و دور  دست اندیشه و پندار بود. آنها برعكس كلاسیست ‏ها هرگز به خود نمی‏پرداختند،  بلكه همواره بفرمان احساس و اندیشه گوش می‏سپردند.


خیال‏پردازان سده نوزده هیچگاه توده خود را آن گونه كه بود نقاشی  نمی‏كردند، بلكه آنچنان كه می‏خواستند باشد مجسم می‏ساختند، هنرمند رمانتیك  توده خود را دشمن می‏دارد و چون از زندگی در اجتماع خویش گریزان است، به  دامن خیال‏ها و اندیشه‏های خویش پناه می‏برد و به دوران های باستانی(به ویژه سده‏های میانه) و روزگار كودكی و سرزمین آرزو و تنهایی باز‏می‏گردد.از  سوی دیگر، جنبش رمانتیسم را باید فریاد خشم و اعتراض بر ضد بندگی انسان،  كشاكش‏های سرمایه‏داری، برگرداندن شهر‏ها به اردوگاه‏ های كارگری و بدبختی و  سرانجام بر ضد صنعت گران سرمایه‏دار دانست، نمونه برجسته‏ای از این  فریادها را می‏توان در شعرهای شیرین و بی پیرایه "ویلیام وردزورث" سراینده  رمانتیك انگلیس جستجو كرد. از آنجا كه بنیان رمانتیسم با ایده ‏آلیسم هم  ‏آهنگی نزدیك و شناخته دارد. هنرمند رمانتیك زندگی و اجتماع را زائیده  اندیشه می‏داند و برخلاف رئالیست‏ها، دگرگونی و چگونگی‏های توده را وابسته  به دگرگونی‏های اندیشه بشری می‏شمارد.


درت گرفتن قشر بورژوا (قشر متوسط جامعه)، ازدست رفتن اعتبار طبقه اشراف و  گسترش فساد دربین این طبقه و از طرفی رشد فکری و اجتماعی مردم باعث شد که  مکتب رمانتی سیسم ظهورکند .این مکتب دردهه سوم قرن نوزدهم درفرانسه به اوج  خود رسید. در این سبک، زشتی ها و زیبایی ها بدون درنظر گرفتن نتیجه اخلاقی  آموزنده اعمال می شد و از آثار مسیحی قرون وسطایی الهام بسیاری گرفته شد.  این سبک متعلق به قشر بوژوا بود و بهترین قالب داستان سرایی آن "رمان" بود.رمانتیسم درآلمان
درمیان هنرمندانی که دراواخر قرن 18 م به مخالفت با اصول کلاسیک برخاستند، دوچهره ماندگار وجود داشت. یعنی "گوته" و "شیلر"
گوته : وی شاعر، درام نویس ، ادیب و متفکر آلمانی بود. مدتی استاد دانشگاه بود و  سپس نماینده مجلس شد. درسال 1791 به سرپرستی "تئاتر وایمار" برگزیده شد.  همکاری او با شیلر سبب بسط و گسترش تئاتر شد. مهم ترین اثر ادبی او "رنج  های ولتر" است. و مهم ترین نمایشنامه او "فاوست" است.


شیلر: متولد1759. ادیب و نمایشنامه نویس آلمانی، از آثار او : دون  کارلوس، ماری استوارت، دوشیزه اورلئان (نمایشنامه ای رمانتیک درمورد ژندارک  و محاکمه او)، راهزنان، خدعه عشق، ویلهلم تل.


رمانتیسم درفرانسه

با سقوط ناپلئون رمانتیسم درفرانسه شکوفا شد.  بزرگ ترین و مشهور ترین رمان نویس رمانتیک فرانسوی بدون شک "ویکتور هوگو"  است. دیباچه هوگو بر نمایشنامه «كرمول» خود در حقیقت مرام‏ نامه ی جنبش  رمانتیسم گردید و هم او با عرضه شاهكار جاودان خود «بینوایان» رهبری این  مكتب را از آن خویش ساخت.

اثر دیگر او "کارگران دریا" که درمقدمه آن بر اصول مکتب کلاسیک به شدت می تازد.


رمانتیسم درانگلیس
مشهور ترین نویسنده این سبک شاعر معروف انگلیسی"لردبایرون" است. که سراینده منظومه مشهور "محبوس شیلان" است.


در پایان می‏بایست ناگفته نگذارد كه گرچه این جنبش دیرگاهی درخشیدن گرفت و  ستارگان روزافزونی چون هوگو، گوته و بایرون برسینه ی آن خودنمائی و تابندگی  كردند ولی سرانجام با آزادی بی‏بندوبار خود و پدیدآوردن جنبش‏ های دیگری  همچون سمبولیسم و سوررئالیسم، این سبک از هنر به خصوص در ادبیات با پدید  آمدن رمان های عشقی بی ارزش به تباهی كشیده شد.رمانتیسم در سینما و عکاسیاین سبک در سینما و عکاسی با تمام  ویژگی های ذکر شده در ادبیات و نقاشی نمود پیدا کرد، البته هیچگاه مانند  ادبیات یا موسیقی یا مانند امپرسیونیسم، به صورت سبک جداگانه ای تجلی نیافت  زیرا جنبه های احساسی در داخل فیلمنامه های رمانتیک از ادبیات وام گرفت و  فیلم هایی که بر اساس رمان های ادبی این سبک ساخته شده اند به طور کلی جزء  دسته ی رمانتیک درسینما جای می گیرند. فیلم هایی با مضمون "عشق و احساس و  تخیلات احساسی" همه در دسته ی رمانتیک ها جای می گیرند. همچنین نمود این سبک در عکاسی که به تمامی ویژگی های سبک رمانتیک وفادار  مانده، ثبت لحظات عاشقانه، احساسی و لطافت گرایی با نورپردازی های طبیعی و  ملایم، به طوری که القاء حس درونی و عاشقانه برای مخاطب باشد، در فریم های  عکاسان رمانتیک تجلی یافت. حتی ثبت لحظات عاطفی برگرفته از طبیعت (عکس هایی  از غروب خورشید و ماه ، امواج دریا و...) جزء عکس های رمانتیک طبقه بندی می شوند.


حسن عابدی 2020

www.HassanAbedi.comسایر

26 بهمن 1398 Academy

دیدگاه‌های بازدیدکنندگان

سبک هنری رمانتیسم جزء بهترین وبرجسته ترین سبک های است که نظرعلاقه مندان را به خود جذب می کند

471 روز پیش ارسال پاسخ

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...